Hjälpsidor...

Välkommen till Vux Huddinge!


Till våra utbildningsanordnare

Här ligger information som riktar sig till våra utbildningsanordnare.

Kursstart P4 - augusti
  • Ni får tillgång till era fördelade elever måndag 24 juni.
  • Markera de kurser som inte startar i kurskatalogen i Alvis, bocka för "Startar ej".
  • Skicka drabbade elever i retur från Kursplaceringen så fort som möjligt.
  • Hänvisa elever att kontakta oss på skolbytevux@huddinge.se gällande byte till kurs på annan skola.

Frysningsschema för våren 2019

Nedan syns de preliminära frysningarna och utbetalningarna för våren 2019:

 
Fr.o.m. - T.o.m. Frysdatum
1 januari - 28 februari 22 februari
1 mars - 31 mars 25 mars
1 april - 30 april 24 april
1 maj - 31 maj 24 maj
1 juni - 30 juni 24 juni
Slutfrysning för V19 19 augusti

 
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!

Alla betygskataloger ska vara registrerade senast den 18:e augusti 2019 då slutfrysningen för våren sker den 19:e augusti.

Inför frysningar måste ni gå igenom era elever noggrant och registrera "EJ påbörjat" och "Avbrott". Detta för att slippa krediteringar.


Frysningsschema för hösten 2019

Nedan syns de preliminära frysningarna och utbetalningarna för hösten 2019:

 
Fr.o.m. - T.o.m. Frysdatum
1 juli - 31 augusti 23 augusti
1 september - 30 september 23 september
1 oktober - 31 oktober 24 oktober
1 november - 30 november 22 november
1 december - 31 december 20 december
1 januari - 2 januari (Gäller ej SFI) 3 januari (Gäller ej SFI)
Slutfrysning för H19 15 januari
 
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE BETYGSKATALOGER OCH FRYSNINGAR!

Alla betygskataloger ska vara registrerade senast den 14:e januari 2020 då slutfrysningen för hösten sker den 15:e januari.

Inför frysningar måste ni gå igenom era elever noggrant och registrera "EJ påbörjat" och "Avbrott". Detta för att slippa krediteringar.

Nyheter

Glömt Lösenord!

Har du glömt ditt lösenord klicka här
Huddinge, Patron Pehrs väg 6, 14185 Vux Huddinge, Tel. 08-535 300 00
Alvis från Gotit Alvis från Gotit