FAQ - Frågor och svar

Hur anmäler jag mig till en prövning?

Du väljer själv vilken skola du vill göra din prövning på. Du anmäler dig och betalar direkt till den skolan. Vux Huddinge anordnar inga prövningar.
Läs mer på vår hemsida under Frågor och svar.
 

Hur anmäler jag mig till nivåtest för gymnasiekurser?

Om du är osäker på vilken kurs du ska läsa och vilken nivå du ligger på, kan du göra ett nivåtest. Hos oss kan du göra tester i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Du anmäler dig i receptionen till ett datum som passar dig. Gör din anmälan senast en vecka innan testdatum.

Testtider våren 2020
  • Fredag 28 feb
  • Fredag 27 mar
  • Fredag 8 maj
  • Fredag 12 juni

Tid: kl. 09.00
Adress: Patron Pehrs väg 8, 2 tr, Huddinge
Lokal: Sal 203

Testet tar cirka 2 timmar.
Ta med dig giltig legitimation.

Hur anmäler jag mig till SFI?

Du ansöker via vår digitala SFI-anmälan eller genom att besöka vår reception.

Vi har löpande intag till SFI och du kan söka året om.

Hur beställer jag mina betyg?

Beställ dina betyg genom att logga in på ditt studerandekonto i Alvis och klicka på beställningar. Välj vilka betyg du vill ha och klicka på Beställ. Du väljer om du vill få betygen skickade med post, med e-post eller om du vill hämta dem i vår reception.

Vi skriver ut din beställning så fort vi fått in underskriven betygskatalog från den skola du läst kursen på. Vi kan INTE skriva ut din beställning innan dess. Förutsatt att vi har fått in betygskatalogerna så tar det cirka 5 arbetsdagar för att få din beställning.

Hur bokar jag tid med en studie- och yrkesvägledare?

Om du vill ha ett längre samtal där du får sitta ner enskilt med en studievägledare, måste du boka en tid.Maila vux.syv@huddinge.se för att boka in ditt samtal.Kom ihåg att ta med dig dina betyg från tidigare studier när du kommer till ditt möte med studievägledaren!


Hur gör jag för att söka till en kurs/utbildning i en annan kommun?

Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in den till Vux Huddinge för beslut senast 2 veckor innan kursstart.

Kom ihåg att det alltid är din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte. Du är i första hand hänvisad till Huddinges kursutbud och kursstarter.

Du har rätt att söka utbildning i annan kommun på grundläggande nivå och till utbildning på gymnasial nivå som inte erbjuds av hemkommunen.

Hur gör jag om jag bor i en annan kommun och vill studera i Huddinge?

Ansök via webbansökan i Alvis. Skriv ut ifylld ansökan och lämna in till din hemkommun för beslut.

Hur gör jag om jag vill ändra i en inskickad ansökan?

Du kan ändra eller ta bort sökta kurser om din ansökan fortfarande är obehandlad av oss. Gå in på ditt studerandekonto under "Ansökningar" för att ändra dina sökta kurser.

Så fort vi behandlat din ansökan kan du inte längre ändra eller ta bort sökta kurser. Ta kontakt med administrationen så hjälper vi dig, vux@huddinge.se

Hur kan jag se om jag blivit antagen till min kurs?

På ditt studerandekonto i Alvis kan du följa din ansökan och se aktuellt läge i antagningsprocessen.

Förklaring av de olika lägena på din ansökan:
• Antagen - Du är antagen till kursen.

• Godkänd - Du är beviljad av Huddinge att läsa kursen. Skolan du sökt till antar dig till kursen och skickar ut en kallelse senast 2 veckor innan start.

• Ej Antagen - Du är inte antagen till sökt utbildning eller kurs.

• Startar ej - Kursen du sökt startar inte hos anordnaren.

• Under behandling - Din ansökan är under behandling. • Återbud - Du har lämnat återbud på sökt kurs.

Hur lämnar jag in betyg till min ansökan?

Du måste lämna in betyg från dina tidigare studier för att vi ska kunna behandla din ansökan.

• logga in på ditt studerandekonto i Alvis och ladda upp betygen under "Mina bilagor"

• maila betygen till vux@huddinge.se (bifoga dem som en PDF-fil)

• lämna betygen till vår reception på Patron Pehrs väg 6, 2 trappor

• skicka betygen med post till Vux Huddinge, 141 85 Huddinge

För att se vilka betyg du har lämnat in kan du logga in på ditt studerandekonto i Alvis. Där kan du gå till "Mina bilagor" och se de dokument du har lämnat till oss.

Hur många poäng måste jag läsa för att studera på heltid?

För att läsa på heltid måste du studera 20 poäng/vecka.

Exempel:
100 poäng på 10 veckor = deltidsstudier
200 poäng på 10 veckor = heltidsstudier
200 poäng på 20 veckor = deltidsstudier
400 poäng på 20 veckor = heltidsstudier

Du kan inte studera mer än heltid. Vi beviljar max 200 poäng per 10 veckor.

Hur ser jag beslutet på min ansökan till en annan kommun?

När din interkommunala ansökan är färdigbehandlad får du ett mail från oss. Du kan då ta del av beslutet genom att logga in på ditt studerandekonto i Alvis och sedan gå vidare till "Mina Bilagor".

Beslutet finns som pdf-bilaga under filnamnet "Beslut IKE år månad dag". Exempel: Beslut IKE 20190101

Med beslutet finns även information om hur du överklagar.

Hur ser jag mitt schema?

Är du antagen till grundläggande vuxenutbildning kan du se ditt schema när du loggar in på ditt studerandekonto i Alvis. Klicka på Schema högst upp till höger.

Om du är antagen till en gymnasial kurs eller yrkesutbildning kontaktar du din skola för att få ditt schema.

Hur söker jag till kurser och utbildningar på Komvux?

Du ansöker till både grundläggande och gymnasiala kurser och utbildningar via Alvis webbansökan. Gå in under "Kurskatalog" för att se vårt kursutbud.

Jag har glömt mitt lösenord till webbansökan, hur får jag ett nytt?

Du klickar i "glömt lösenord" där du loggar in till webbansökan i Alvis. Ett nytt lösenord skickas till den mail som du angav då du skapade ditt studerandekonto. Du kan sedan ändra ditt lösenord genom att gå till "Mina grunduppgifter".

Du kan även logga in med e-legitimation till ditt studerandekonto, då behövs inget lösenord.

När kan jag göra nivåtest till SFI?

Du måste göra en SFI-anmälan innan du kan göra ett nivåtest. Anmäl dig via vår digitala SFI-anmälan eller genom att besöka vår reception.

Nivåtesterna startar upp igen onsdag 15 januari kl. 10.00

Tider för nivåtest SFI:
Onsdag kl. 10.00
Torsdag kl. 15.00 - 17.00
Fredag kl. 10.00

Du gör ett nivåtest samt träffar en studievägledare för ett kartläggningssamtal inför dina studier.
Beräkna att samtal och test kan ta upp till 2 timmar.

Plats: Patron Pehrs Väg 6, 2 tr (vid bussterminalen, Huddinge station).
Ta med dig ditt ID-kort.
Du kan inte ha med dig barn in i provsalen.

När kan jag komma på drop-in till studievägledningen?

Har du kortare frågor gällande dina studier är du välkommen till vår drop-in mottagning. Hit kan du komma utan att boka tid.

Tisdagar
15.00 - 16.00

Torsdagar
10.00 - 11.00
16.00 - 17.00

Plats: Huddinge servicecenter, Patron Pehrs väg 6, gatuplan Obeservera att vi finns i Servicecenters lokaler under drop-in!

Välkommen!

När kan jag se om jag blivit antagen till min kurs?

Du följer själv din ansökan på ditt studerandekonto i Alvis under fliken "Ansökningar". Du kan se om du blivit antagen eller inte cirka 4 veckor innan kursstart.

Om du blir antagen får du en kallelse från den skola du sökt till via e-post eller SMS. Kallelsen skickas ut ungefär två veckor innan kursstart.

Blir du inte antagen hittar du information om detta på ditt studerandekonto. Vi skickar inte ut några antagningsbesked till dig som inte blivit antagen.

Vad gör jag om min kurs inte startar?

Gör så här för att byta skola:
1. Mejla till skolbytevux@huddinge.se (Observera att denna mail endast gäller byte av skola när din kurs inte startar, för övriga frågor om kurs- och skolbyte m.m. kontakta vux@huddinge.se).

2. Ange ditt personnummer, vilken kurs det gäller och vilken skola du eventuellt vill byta till.

3. Vi kontaktar den nya skolan som sedan skickar en kallelse till dig.

Vad är en prövning?

Om du saknar eller vill höja betyg i en kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan genomför en skriftlig och muntlig examination på kursen. Du blir bedömd och får betyg på en gång.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars kostar det 500 kronor per prövning.

Var ser jag resultatet från mitt nivåtest?

Du kan se ditt testresultat på ditt studerandekonto några dagar efter du gjort ett kunskapstest. Gå till "Mina bilagor" och läs under rubriken "Kunskapstester".

Varför har jag inte blivit antagen till min kurs?

Om du inte blir antagen kan det bero på en rad olika saker. På ditt studerandekonto under "Ansökningar" kan du se en motivering till varför vi inte godkänt din ansökan.

• Annan kommun - Du är inte folkbokförd i Huddinge kommun och det finns inget beviljande från din hemkommun.
• Betyg i kurs finns redan - Du har redan ett godkänt betyg i kursen.
• Betyg saknas - Du har inte lämnat in betyg från tidigare studier.
• Felsökt kurs - Du har sökt fel nivå eller inriktning på din kurs.
• Kontakta studievägledare - Du behöver kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för att vi ska kunna behandla din ansökan.
• Nivåbedömning - Vi väntar på resultat från nivåtest för att kunna behandla din ansökan.
• Obehörig - Du saknar förkunskaper för sökt kurs.
• Sökt kurs startar inte - Den kurs du sökt startar inte hos anordnaren.
• Överstiger heltidsstudier - Du är antagen till andra kurser och har uppnått heltidsstudier.
Här kan du få svar på de vanligaste frågorna som rör vuxenutbildningen.
Alvis logo Alvis från Gotit