Information

Gymnasial utbildning

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan för ungdomar. Du kan själv kombinera fristående kurser så att det passar dina behov. Många av kurserna kan du läsa på kvällstid, på distans eller i flexibla studieformer. Du kan också välja ett kurspaket med någon särskild inriktning som till exempel kärnämnen, omvårdnad eller ekonomi. Förkunskaper På gymnasial nivå bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Om det finns särskilda förkunskapskrav eller avvikelser från de allmänna förkunskapskraven anges detta för respektive kurs. Tala gärna med en vägledare om du är osäker på vilka förkunskaper du behöver för kurserna du vill läsa. Kursplaner och betygskriterier Alla kurser har en kursplan som beskriver mål och betygskriterier. De flesta kurser har nationellt fastställda kursplaner medan några har lokala kursplaner som fastställts av kommunen. I kurskatalogen här på webbplatsen finns länkar till kursplanerna för de fristående kurserna och delkurserna i kurspaketen.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit